ISE101C-2

ISE101C-2

1) 雷达人体感应传感器活体探测算法,可进行移动,微动,呼吸混合检测,实现真正的存在感应

2) 低阻抗,高增益抗天线设计,能有效抵抗 5G,WiFi,蓝牙等各种无线信号干扰

3) 遥控设计,用户可根据需求配置各感应参数

4)华为云C3网络版活体存在感应器(开关功能)内嵌式独立安装

5) 3年质保(非人为损坏1年内免费换新)


ISE101C-2

ISE101C-2_01.jpg

ISE101C-2_02.jpg

ISE101C-2_03.jpg

ISE101C-2_04.jpg

ISE101C-2_05.jpg

ISE101C-2_06.jpg

ISE101C-2_07.jpg

ISE101C-2_08.jpg