ISE101D-2

ISE101D-2

1) 干接点存在感应器活体探测算法,可进行移动,微动,呼吸混合检测,静止存在感应实现真正的存在感应

2) 低阻抗,高增益抗天线设计,能有效抵抗 5G,WiFi,蓝牙等各种无线信号干扰

3) 遥控设计,用户可根据需求配置各感应参数

4) 24G雷达人体存在感应器支持内嵌式独立安装

5) 3年质保(非人为损坏1年内免费换新)

ISE101D-2

ISE101D-2_01.jpg

ISE101D-2_02.jpg

ISE101D-2_03.jpg

ISE101D-2_04.jpg

ISE101D-2_05.jpg

ISE101D-2_06.jpg

ISE101D-2_07.jpg

ISE101D-2_08.jpg

ISE101D-2_09.jpg